Τηλεδιάσκεψη

Εικονικά conference rooms μέχρι και 50 συμμετέχοντες. Καλέστε τους συναδέλφους σας για Video/Voice conference με δυνατότητα ταυτόχρονου video όλων των συμμετεχόντων. Στα ενεργά Video Conference Rooms καλέστε οποιονδήποτε εξωτερικό συνεργάτη με αποστολή ενός απλού συνδέσμου.