Εικονικό τηλεφωνικό κέντρο

Τηλεφωνικό σύστημα στο cloud. Η εφαρμογή Rainbow αναλαμβάνει τον ρόλο του εσωτερικού τηλεφώνου της εταιρείας. Έτσι , οι εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις VoIP γίνονται μέσω των 10ψήφιων αριθμών της εταιρείας. Πραγματοποιούνται κλήσεις φωνής και εικόνας από και προς όλες τις συσκευές των χρηστών.