Τηλεργασία – Εικονικό Meeting Room

Δημιουργήστε παρουσιάσεις για μέχρι και 50 συμμετέχοντες με την χρήση εικονικών Meeting Rooms ως διαχειριστής (PC, Mac) και καλέστε τους συμμετέχοντες (Attendees) εντός ή εκτός εταιρείας για desktop sharing video.

Τηλεδιάσκεψη

Εικονικά conference rooms μέχρι και 50 συμμετέχοντες. Καλέστε τους συναδέλφους σας για Video/Voice conference με δυνατότητα ταυτόχρονου video όλων των συμμετεχόντων. Στα ενεργά Video Conference Rooms καλέστε οποιονδήποτε εξωτερικό συνεργάτη με αποστολή ενός απλού συνδέσμου.

Εικονικό τηλεφωνικό κέντρο

Τηλεφωνικό σύστημα στο cloud. Η εφαρμογή Rainbow αναλαμβάνει τον ρόλο του εσωτερικού τηλεφώνου της εταιρείας. Έτσι , οι εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις VoIP γίνονται μέσω των 10ψήφιων αριθμών της εταιρείας. Πραγματοποιούνται κλήσεις φωνής και εικόνας από και προς όλες τις συσκευές των χρηστών.